Spojte se s námi přes objednávkový formulář, či telefonicky. Specifikujte svůj požadavek. Zašleme na místo rizikového kácení našeho technika, který navrhne řešení a spočítá náročnost zásahu. Technik je pojištěný, veškeré případné škody na Vašem majetku jdou za ním. Pracujeme tak, aby ke škodám nikdy nedocházelo.